Strona główna   /   Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne   /   Środowiskowe Laboratorium Technologii Bezprzewodowych

Środowiskowe Laboratorium Technologii Bezprzewodowych

O Laboratorium

 

Środowiskowe Laboratorium Technologii Bezprzewodowych mieści się w Katedrze Mikrofalowej i Antenowej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Laboratorium zostało wyposażone w specjalistyczne zaplecze aparaturowe, które w połączeniu z kompetencjami naukowymi i technologicznymi kadry pozwoli na rozwój badań naukowych w szeroko rozumianej dziedzinie technologii bezprzewodowych. Przedsiębiorstwa opracowujące nowe konstrukcje na potrzeby dostawców systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, dzięki wspólnym inicjatywom oraz ekspertyzom technicznym, uzyskają dostęp do kosztownego sprzętu pomiarowego niezbędnego przy uruchamianiu, projektowaniu i testowaniu urządzeń komunikacji bezprzewodowej.

Projektowanie, konstruowanie, testowanie urządzeń, komunikacji bezprzewodowej wymaga zarówno specjalistycznego sprzętu jak i zaawansowanej wiedzy inżynierskiej z zakresu technologii wielkich częstotliwości. Obydwa te czynniki są niezbędne do tego, aby polskie firmy, szczególnie z sektora MŚP, mogły odnieść sukces na tym niezwykle dynamicznym rynku nowych technologii. Ze względu na specyfikę nowoczesnej komunikacji bezprzewodowej, małe i średnie firmy w większości przypadków nie są w stanie pokonać barier cenowych dotyczących specjalistycznego sprzętu i unikalnej wiedzy. WiComm Środowiskowe Laboratorium Technologii Bezprzewodowych stworzy specjalistyczne zaplecze aparaturowe, które w połączeniu z kompetencjami naukowymi i technologicznymi kadry pozwoli opracować  i wdrożą szereg innowacyjnych produktów.

Oferta badawcza dla przedsiębiorstw

1.Pomiary układów elektronicznych wysokiej częstotliwości:

 • pomiary parametrów rozproszenia jedno- i wielowrotowych układów mikrofalowych działających w zakresie częstotliwości do 40 GHz (również  pomiary w dziedzinie czasu)
 • pomiary widma sygnałów do 26.5 GHz
 • pomiary współczynnika szumowego oraz wzmocnienia
 • pomiary i analizy dowolnych modulacji cyfrowych (pomiary: wykres konstelacji, pomiar parametrów modulacji, pomiar przebiegów czasowych składowych I i Q)
 • pomiar mocy sygnałów b.w.cz. do 40GHz (mocy średniej, szczytowej, stosunku mocy szczytowej do średniej, czasu narastania i opadania oraz szerokości impulsu)
 • pomiar poziomu zakłóceń elektromagnetycznych w warunkach laboratoryjnych oraz polowych

2. Wykonywanie obwodów drukowanych i prototypów układów elektronicznych wysokiej częstotiwości wielowarstwowej:

 • wytwarzanie układów w procesie fotolitografii
 • szybkie wytwarzanie prototypów układów przy użyciu systemu do prototypowania składającego się z frezarki laserowej, cyfrowej frezarki mechanicznej, prasy do układów wielowarstwowych, komory do wygrzewania układów scalonych oraz systemu do elektrolitycznej metalizacji otworów

3. Projektowanie układów i systemów elektronicznych wysokiej częstotliwości:

 • układy pasywne jedno- i wielowrotowe, takich jak anteny i szyki antenowe (planarne i konforemne), układy zasilania anten, prowadnice falowe, rozgałęzienia, układy filtrujące (wykonane w technologii planarnej i falowodowej), sprzęgacze przesuwniki fazy, układy niewzajemne (izolatory, cyrkulatory,)
 • układy aktywne, takie jak wzmacniacze (dużej mocy, niskoszumne), mieszacze i powielacze, modulatory, elektroniczne tłumiki, przełączniki i przesuwniki fazy
 • systemy komunikacji bezprzewodowej, takie jak RFID, WSN

Układy mogą być projektowane w różnych technologiach:

 • układy falowodowe
 • układy zintegrowane hybrydowe w technice prowadnic planarnych
 • układy zintegrowane wielowarstwowe w technologii LTCC
 • układy zintegrowane monolityczne

 

Usługi obejmują analizę, syntezę, symulację i modelowanie komputerowe przy wykorzystaniu zaawansowanych symulatorów obwodowych, systemowych oraz pełnofalowych metod analizy elektromagnetycznej struktur 2D i 3D.