Strona główna   /   Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne   /   Centrum Civitroniki

Centrum Civitroniki

O Laboratorium

 

Centrum Civitroniki działa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. W skład Centrum Cicitroniki wchodzą następujące pracownie:Pracownia DIM-Tefal, Pracownia defektorskopii, badań materiału i konstrukcji metalowych, Pracownia geodezyjnego monitorowania budowli inżynierskich, Pracownia badań drogowych, Pracownia fizyki budowli oraz

Nazwa Civitronika jest wynikiem połączenia wyrażeń: „civil engineering” i „electronic”. Koncepcja Centrum Civitroniki powstała w wyniku współpracy Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Centrum Civitroniki to synergia wiedzy z zakresu inżynierii lądowej i wodnej oraz nowoczesnych technologii elektronicznych.

Oferta Centrum Civitroniki skierowana jest m.in. do przedsiębiorców planujący w swoich działaniach wprowadzenie systemów monitorujących użytkowane obiekty lub diagnozujących w nowo projektowanych obiektach oraz inwestorzy planujący budowę obiektów energooszczędnych.

 

Oferta badawcza dla przedsiębiorstw

Pracownia DIM – Tefal:

 • badania jednoosiowe i dwuosiowe tkanin technicznych i materiałów kompozytowych w celu ustalenia właściwości mechanicznych
 • badania pełzania tkanin technicznych i kompozytów
 • badania właściwości mechanicznych w warunkach podwyższonej o obniżonej temperatury
 • obliczenia konstrukcji powłokowych i przekryć wiszących metodą elementów skończonych

 

Pracownia defektoskopii i badań materiału:

 • metody nieniszczące do oceny stanu bezpieczeństwa eksploatowanych obiektów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji metalowych
 • projektowanie systemów kontroli na etapie produkcji, montażu i eksploatacji obiektów
 • kontrola stanu technicznego obiektów istniejących poddawanych modernizacji

 

Pracowania geodezyjnego monitorowania budowli inżynierskich:

 • zbieranie geodezyjnych danych przestrzennych
 • modelowanie 3D obiektów uzyskanych ze skaningu laserowego
 • wsparcie skaningu precyzyjnymi opracowaniami fotogrametrii cyfrowej

 

Pracowania badań drogowych:

 • projektowanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych wszelkich typów dla wszystkich kategorii ruchu KR1-KR7 (beton asfaltowy AC, mieszanka SMA, asfalt lany MA, asfalt porowaty PA), w tym mieszanek typu AC WMS o wysokim module sztywności wymagających określenia ich odporności na spękania niskotemperaturowe metodą TSRST oraz mieszanek wytwarzanych w technologii recyklingu na gorąco, z dodatkiem granulatu asfaltowego
 • projektowanie składu mieszanek MCE wykonanych w technologii recyklingu na zimno
 • badanie właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych oraz ich materiałów składowych (kruszyw, asfaltu)
 • badanie właściwości materiałów pobranych z wykonanych już nawierzchni, pobranych poprzez wykonanie odwiertów

 

Pracowania fizyki budowli:

 • pomiar wartości współczynnika przewodzenia ciepła materiałów termoizolacyjnych
 • badanie współczynnika przepuszczalności pary wodnej i wskaźnika oporu dyfuzyjnego
 • mikroskopowe badanie struktury włóknistych materiałów termoizolacyjnych
 • badanie wilgotności materiałów budowlanych
 • badanie stabilności cieplnej materiałów i wyrobów budowlanych

 

Pracownia pomiarowo - konstrukcyjna sieci sensorowych oraz systemów identyfikacji radiowej:

Pomiary i analizy układów elektronicznych wysokiej częstotliwości związane z układami sensorów, sygnałami transmitowanymi i odbieranymi przez te sensory, jak również z układami i systemami identyfikacji radiowej:

 • parametrów rozproszenia jedno- i wielowrotowych układów mikrofalowych działających w zakresie częstotliwości do 40 GHz (również  pomiary w dziedzinie czasu), widma sygnałów do 26.5 GHz, współczynnika szumowego oraz wzmocnienia
 • dowolnych modulacji cyfrowych (pomiary: wykres konstelacji, pomiar parametrów modulacji, pomiar przebiegów czasowych składowych I i Q), mocy sygnałów b.w.cz. do 40GHz (mocy średniej, szczytowej, stosunku mocy szczytowej do średniej, czasu narastania i opadania oraz szerokości impulsu), pomiar poziomu zakłóceń elektromagnetycznych w warunkach laboratoryjnych oraz polowych