Strona główna   /   Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne   /   Centrum Civitroniki

Centrum Civitroniki

O Laboratorium

 

Centrum Civitroniki działa na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. W skład Centrum Cicitroniki wchodzą następujące pracownie:Pracownia DIM-Tefal, Pracownia defektorskopii, badań materiału i konstrukcji metalowych, Pracownia geodezyjnego monitorowania budowli inżynierskich, Pracownia badań drogowych, Pracownia fizyki budowli.

Nazwa Civitronika jest wynikiem połączenia wyrażeń: „civil engineering” i „electronic”. Koncepcja Centrum Civitroniki powstała w wyniku współpracy Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Centrum Civitroniki to synergia wiedzy z zakresu inżynierii lądowej i wodnej oraz nowoczesnych technologii elektronicznych.

Oferta Centrum Civitroniki skierowana jest m.in. do przedsiębiorców planujący w swoich działaniach wprowadzenie systemów monitorujących użytkowane obiekty lub diagnozujących w nowo projektowanych obiektach oraz inwestorzy planujący budowę obiektów energooszczędnych.

 

Oferta badawcza dla przedsiębiorstw

Pracownia DIM – Tefal oferuje:

 • badania tkanin technicznych
 • badania budowlanych materiałów kompozytowych
 • monitoring obiektów ze względu na bezpieczeństwo

 

Pracownia defektoskopii i badań materiału:

 • Rozwój i wdrożenie do praktyki inżynierskiej metod nieniszczących do oceny stanu bezpieczeństwa eksploatowanych obiektów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji metalowych
 •  Projektowanie systemów kontroli na etapie produkcji, montażu i eksploatacji obiektów
 • Kontrola stanu technicznego obiektów istniejących poddawanych modernizacji

 

Pracowania geodezyjnego monitorowania budowli inżynierskich oferuje:

 • Zbieranie geodezyjnych danych przestrzennych
 • Modelowanie 3D obiektów uzyskanych ze skaningu laserowego
 • Wsparcie skaningu precyzyjnymi opracowaniami fotogrametrii cyfrowej

 

Pracowania badań drogowych oferuje:

 • badania nawierzchni drogowych
 • badania gruntów i kruszyw pod kątem zastosowań drogowych
 • badania kruszyw do podbudów drogowych

 

Pracowania fizyki budowli oferuje:

 • Badania stabilności cieplnej materiałów i elementów konstrukcji
 • Badania podstawowych parametrów cieplnych materiałów
 • Badania wytrzymałości na ściskanie materiałów termoizolacyjnych