Strona główna   /   Materiały funkcjonalne i nanotechnologie   /   Laboratorium Pomiarów Optoelektronicznych Innowacyjnych Materiałów i Displejów

Laboratorium Pomiarów Optoelektronicznych Innowacyjnych Materiałów i Displejów

O Laboratorium

 

Laboratorium Pomiarów Optoelektronicznych Innowacyjnych Materiałów i Displejów mieści się w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Działalność badawcza tego Laboratorium koncentruje się na optycznych nieinwazyjnych metodach badań właściwości i charakteryzacji materiałów i elementów, pozwalając na optymalizację technologii ich wytwarzania i rozszerzenie domeny ich zastosowań.

Szczególnie wartościowe metody badawcze, rozwijane przez Laboratorium, to:

 • optyczna tomografia koherencyjna oraz spektroskopia ramanowska – są to metody umożliwiające nieinwazyjne badania cienkich warstw i elementów oraz
 • badanie właściwości displejów pozwalające na wieloparametrową charakteryzację elementów składowych i układów displejów, monitorów, odbiorników TV

Rozwój i rozbudowa Laboratorium w ramach Projektu Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE umożliwiło znaczne rozszerzenie zakresów parametrów i dynamiki Systemu OCT,
co pozwala na opracowanie nowych procedur badań obiektów dla przemysłu oświetleniowego (nowych typów źródeł światła LED), warstw ochronnych, unikatowych warstw dla elementów medycznych itp. Nastąpiło także rozszerzenie palety pomiarów o badania spektralnych charakterystyk elementów i modułów wizualizacji informacji.

Oferta badawcza dla przedsiębiorstw

1.       Badania spektroradiometryczne:

 • badania fotometryczne i kolorymetryczne displejów i mikrodisplejów (LCD, LED, OLED, plazmowe, projekcyjne)
 • charakteryzacja nowoczesnych źródeł światła (charakterystyki widmowe, temperatura barwy, CRI, charakterystyki kierunkowe)
 • badanie właściwości fotometrycznych i kolorymetrycznych obiektów w trybie reflektancyjnym (powłoki lakiernicze i malarskie, obiekty zabytkowe, obiekty ceramiczne, przemysł spożywczy)
 • badanie jednorodności przestrzennej fotometrycznych i kolorymetrycznych  parametrów obiektów.

 

2.       Obrazowanie optyczną techniką tomograficzną:

 • badanie struktury obiektów warstwowych oraz porowatych
 • badanie metodą OCT elementów, modułów i układów elektronicznych (MEMS, MOEMS, PCB, LED-y, elementy fotowoltaiczne, printed electronics)
 • pomiary OCT dla przemysłu spożywczego
 • badania struktury i właściwości laminatów stosowanych w przemyśle (jachtowym, motoryzacyjnym, lotniczym, meblowym, opakowaniowym)
 • badania nieniszczące OCT struktur małowymiarowych na potrzeby kryminalistyki