Strona główna   /   Materiały funkcjonalne i nanotechnologie   /   Laboratorium Nanomateriałów

Laboratorium Nanomateriałów

O Laboratorium

 

Laboratorium Nanomateriałów mieści się w Katedrze Fizyki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

W ramach Projektu "Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE", Laboratorium zostało wyposażone w skaningowy mikroskop bliskich oddziaływań (mikroskop STM/AFM) służący do badania nanometrowych struktur molekularnych.

Tunelowy mikroskop skaningowy STM (ang. Scanning Tunneling Microscope) umożliwia uzyskanie obrazu powierzchni materiałów przewodzących ze zdolnością rozdzielczą rzędu pojedynczego atomu. Uzyskanie obrazu powierzchni jest możliwe dzięki wykorzystaniu zjawiska tunelowego.

Mikroskop sił atomowych AFM (ang. Atomic Force Microscope) pozwala na oglądanie topografii powierzchni materiałów nieprzewodzących, takich jak ceramika lub tworzywa sztuczne.
Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu sił oddziaływania międzyatomowego.

Oferta badawcza dla przedsiębiorstw

Laboratorium Nanomateriałów oferuje badania w zakresie:  

  • oceny jakości powierzchni obserwacja mikro i nano struktur powierzchniowych
  • oceny jakości powierzchni -  mikrotwardości
  • oceny jakości powierzchni -  magnetycznej lub elektrycznej
  • oceny zużycia powierzchni- obserwacja mikro i nano pęknięć
  • oceny zużycia powierzchni- badania wczesnych procesów powstawania korozji
  • oceny zużycia powierzchni- badania zmiany struktury powierzchni w zmiennych warunkach środowiskowych
  • oceny zużycia powierzchni- badania procesów ścierania się powierzchni