Strona główna   /   Materiały funkcjonalne i nanotechnologie   /   Laboratorium Nanomateriałów i Nanokompozytów

Laboratorium Nanomateriałów i Nanokompozytów

O Laboratorium

Laboratorium Nanomateriałów i Nanokompozytów mieści się na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Laboratorium jest wyposażone w analizator powierzchni i porowatości model ASAP 2020 firmy Micrometrics Inc.

 

Oferta badawcza dla przedsiębiorstw:
•    Pomiar powierzchni właściwej materiałów w postaci proszków oraz litego ciała stałego
w zakresie od 0,001 do 4000 m2/g,
•    Pomiar porowatości w postaci proszków oraz litego ciała stałego w zakresie od mikroporów do makroporów (od około 2 do 200 nm)

 

Typowe zastosowania analizatora powierzchni właściwej i porowatości:

 

Przemysł farmaceutyczny

Wielkość powierzchni właściwej oraz porowatość odgrywają znaczącą rolę w procesach oczyszczania, przetwarzania, mieszania, tabletkowania, pakowania i przechowywania składników oraz produktu końcowego.
 

Ceramika
Informacje na temat obszaru powierzchniowego i porowatości pozwalają zaprojektować proces utwardzania i wiązania, zapewnić odpowiednią wytrzymałość na wilgotno oraz otrzymać produkt końcowy o pożądanej wytrzymałości, teksturze i gęstości.

Sorbenty
Wielkość powierzchni właściwej oraz porowatość są najważniejszym parametrem sorbentów określającym ich zdolność sorpcyjną. Im większa powierzchnia właściwa, tym większa zdolność sorpcyjna danego materiału. Ze względu na wielkość porów, sorbenty można podzielić na: makroporowate, mezoporowate oraz mikroporowate. Materiały o właściwościach sorpcyjnych są stosowane w procesach uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, oczyszczania powietrza i spalin a także do usuwania rozlewów olejowych.


Farby i powłoki
Właściwości powierzchniowe pigmentów oraz wypełniaczy wpływają na takie właściwości jak połysk, tekstura, kolor, nasycenie koloru, jaskrawość, zawartość części stałych i przyleganie warstw.


Katalizatory i Fotokatalizatory

Powierzchnia właściwa oraz porowatość jest jednym z podstawowych parametrów odpowiedzialnych za ilość miejsc aktywnych i tym samych aktywność materiałów o właściwościach katalitycznych lub fotokatalitycznych. Wielkość powierzchni właściwej pozwala m.in ustalić kiedy katalizator powinien być reaktywowany lub wymieniony.


Implanty
Obszar powierzchniowy i porowatość materiałów stosowanych we wszczepach stosowanych w medycynie wpływa na przyleganie materiału do kości i tkanek.


Przemysł kosmetyczny

Obszar powierzchniowy jest często używanym przez producentów kosmetyków czynnikiem przewidującym rozmiar cząsteczki, gdy tendencje do zbrylania się drobnych proszków czynią analizę z zastosowaniem przyrządów do wymiarowania cząsteczek trudną.