Strona główna   /   Materiały funkcjonalne i nanotechnologie   /   Laboratorium Biomateriałów

Laboratorium Biomateriałów

O Laboratorium

Labratorium Biomateriałów zostało utworzone w Katedrze Inżynierii Materiałowej i Spajania na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańsiej.

Laboratorium oferuje istotne wsparcie eksperckie, badania rozwojowe, badania odbiorowe, prace specjalistyczne w szeroko pojętym obszarze materiałów biomedycznych i biomimetycznych. Pracownicy Politechniki Gdańskiej i Gdań„skiego Uniwersytetu Medycznego zaangażowani w dział‚alność Laboratorium służ szczególną pomocą w biologicznej ocenie przydatności biomateriał‚u, szacunku żywotności biomateriału, ocenie przyczyn degradacji, opracowaniu technologii wytwarzania biomateriałów, utleniania biomateriałów metalowych, nakładania hydroksyapatytu.

Laboratorium prowadzi prace badawcze i wdrożeniowe nad bioaktywnymi endoprotezami o przedłużonej trwałości, implantami personalizowanymi, samosmarowną endoprotezą stawu kolanowego, implantami kompozytowymi na elementy kostne.  Aparatura zakupiona w ramach Projektu, umożliwi stworzenie kierunku rozwoju pozwalającego na przygotowanie implantów personalizowanych, czyli takich, które będą dokładnie pasowały do nogi czy dziąseł pacjenta.

Oferta badawcza dla przedsiębiorstw

  • wytwarzanie elementów z tytanu i jego stopów oraz stali nierdzewnych, w tym implantów stomatologicznych, litych lub porowatych, o wymiarach do 100 mm, obejmujące zaprojektowanie detalu i jego wykonanie metodą szybkiego prototypowania przez selektywne przetapianie proszku wiązką lasera
  • wytwarzanie powłok ceramicznych, w szczególności powłok fosforanowych i hydroksyapatytowych na metalach i ich stopach, w tym zwłaszcza na implantach, metodą chemiczną i elektrochemiczną
  • wytwarzanie warstw tlenkowych o budowie nanorurkowej na tytanie i jego stopach, w  tym zwłaszcza na implantach, jak również warstw tlenkowych metodą elektrochemiczną na innych metalach
  •  badania procesów korozyjnych, w tym zwłaszcza korozji biomateriałów