Strona główna   /   Aktualności
Aktualności
 
2012-03-23

Nowa aparatura w Laboratorium Pomiarów Optoelektronicznych Innowacyjnych Materiałów i Displejów

W dniu 23 marca br. w Laboratorium Pomiarów Optoelektronicznych Innowacyjnych Materiałów i Displejów na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdań„skiej zainstalowano nowy optyczny tomograf koherentny typu IVS-2000.

Dostawcą… tomografu oraz oprogramowania sterują…cego jest firma SANTEC Corp. z Japonii, która wygrał‚a przetarg zogranizowany w ramach projektu "Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE".

Instalacją™ oraz szkolenie przeprowadził‚ Pan Hiro Iwasaki z Santec USA Corp.

Zakup Optycznego Tomografu Koherentnego dofinansuje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w 75% wartoś›ci kosztów kwalifikowalnych.

 

 
Pozostałe aktualności